Att inspirera skoltrötta

genom en personlig relation och skrivande

Många skoltrötta upplever att skolan inte är till för dem, att lärarna verkar strunta i dem. Jonas Fröberg och hans medförfattare visar att lärare måste bry sig på riktigt och tala om saker som verkligen intresserar ungdomarna.

Det här är en målande berättelse om arbete med skoltrötta ungdomar. Boken lyfter fram de väsentliga stegen i detta arbete: lärarna måste samarbeta runt eleverna, reflektera över sina pedagogiska insatser och misslyckanden och få stöd från skolorganisationen för att kunna möta ungdomarnas behov. Estetisk och praktisk verksamhet är en nyckel för motivation i kärnämnena. De fynd som presenteras bekräftas av Martin Hugo som forskat om ämnet och även skrivit ett kapitel i boken. Ungdomsperspektivet genomsyrar framställningen, och ungdomarna har fått kommentera allt i boken. Boken avslutas med
antologin: Vad du inte vet om mig – ungdomars texter om hemligheter och längtan.

Målgruppen är främst lärarstudenter och verksamma ämneslärare. Boken riktar sig även till lärare i grundskolan, speciallärare, kuratorer, rektorer, förvaltningschefer och skolpolitiker.

”För mig handlar hela den här boken om detta: närvarande vuxna som tar ungdomar på allvar och vågar arbeta med ett innehåll som berör och är viktigt och angeläget för eleverna.”

Martin Hugo, lektor vid Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping

Redaktör:
Jonas Fröberg

Författare:
Martin Hugo
Catharina Pettersson

Artikelnummer:
38219-01

ISBN:
9789144094755

Utgivningsår:
2014

Sidantal:
180

Läs mer om boken på Studentlitteraturs hemsida.

Leave a Comment

Leave a Comment