F for Life

av Ariana Gecaj och Jonas Fröberg.

Du är en störning.
Du är bara statistik och siffror,
du är svinnet vi får räkna med.
Du är utanförskapet,
du tar dig aldrig in igen.
Du är dömd till långtidsarbetslöshet och du dör i förtid.

I Teater Spiras nya föreställning F for Life möter vi Maryam. Tjejen som misslyckas i skolan, som pluggar på Komvux, som aldrig kommer bli nånting. Maryam som litar på sin magkänsla, som vill bli författare. Maryam som tar hand om sin mamma, som får som hon vill, som aldrig får som hon vill. Maryam som vägrar hålla käft och som säger vad hon tycker, som säger som det är.

F for Life handlar om hur det egentligen är i skolan idag. Om varför lärare inte vågar erkänna när de haft en misslyckad lektion. Om varför ungdomar säljer piller till varandra på skolgården. Om lärare som inte ser, eller som bara väljer att titta bort. Om rädsla att säga sanningen om ett utbildningssystem som sakta monterats ner, om tystnaden och om sveken. Titeln anspelar på brännmärkningen som F (dvs Icke godkänt) i kärnämnen skapar. Man är dömd i statistiken, dömd till långtidsarbetslöshet och för tidig död. Och kanske värre ändå är att man ser på sig själv som en jävla loser utan en chans att någonsin ta sig in i samhället. Eller finns det en annan lösning?

F for Life är skriven av Ariana Gecaj, som var med och skrev boken ”Vad du inte vet om mig – 26 ungdomar från Burgården berättar”, och Jonas Fröberg från Teater Spira.

………………………………………..

Hur öppna dörrarna för ungdomar? En seminarieserie om ungdomars demokratiska delaktighet, medbestämmande och makt i skolan, i boendet och i staden. Vad är skoltrötthet? Hur gå från exkludering, marginalisering och utsatthet till organisering? Hur göra sin röst hörd?

Med bland andra dramatikern Camara Lundestad Joof, pedagogiklektorn Martin Hugo och en ungdomspanel.

Seminarieserien är ett samarbete mellan ABF, Folkteatern och Teater Spira, med medverkan av Studentlitteratur som ger ut boken ”Att inspirera skoltrötta”. Seminarierna hålls på Folkteatern.

Citat från några av ungdomarna i projektet:

”Ni måste öka kvaliteten på undervisningen i skolan, så att ungdomarna vill komma.” – Samira

”Jag är en person som bara visar vad jag verkligen känner i närheten av någon som kan få mig trygg.” – Anonym

”Jag var nästan helt tyst i klassen innan. Genom projektet kunde jag ta mer plats, visa upp mig. Jag kände att jag syntes, att jag fick synas” – Ellen

F for Life hade premiär på Folkteatern den 5 februari 2015.

Läs recension i Lärarnas Tidning.

”Men framförallt är F for Life en lång anklagelse mot ett skolsystem vars främsta prioritet inte är att värna om eleverna utan om budgeten”. – Mikaela Blomqvist, GöteborgsPosten

”Det här handlade inte om skolan bara. Det handlar om oss alla. Det handlar om mig.” – Anonym

”Den här föreställningen har gett mig tillbaka hoppet om teatern!” – Anonym

Leave a Comment

Leave a Comment