Kulturstipendium från Göteborgs Stad

En del av er har säkert redan sett det, men det är med otroligt stolthet som även vi kan meddela att Teater Spiras konstnärliga ledare Jonas Fröberg kommer att motta Göteborgs Stads Kulturstipendium 2015. Inför 2015 var det över 300 personer som ansökte om stödet och av dessa är det 19 stycken som slutligen tilldelas priset.

Jonas har under en lång tid arbetat med just Göteborgs stad som arena. Flera verk har lyft fram maktlöshet och en tystnadens kultur i olika delar av staden. Volvoarbetare berättade om sina liv genom finanskrisen i Varsel och Vi ska inte skriva nån jävla bok! En föreställning baserades på intervjuer med chefer och personal på Stadsledningskontoret och visade att man fortfarande inte vågade kritisera den egna verksamheten av rädsla för bestraffningar. I föreställningen F for Life berättas om hur lärare tyngs ner av ökad administration vilket gör att man inte längre orkar engagera sig i de besvärligaste eleverna. New Public Management riskerar reducera både lärares, läkares och andra yrkeskategoriers inflytande. I princip blir man alltmer maktlös att stå upp för dem man är anställd att ta hand om. En företagsliknande slutenhet sprider sig till traditionellt öppna delar av samhället.

Stipendierna kommer att delas ut under högtidliga former på Dicksonska Palatset i samband med kulturnämndens sammanträde torsdag den 21 maj. Läs mer om stipendiet här.

Leave a Comment

Leave a Comment