Mellanchefer förstår inte konsekvenserna av NPM

Tidningen Vision nr 3 2019. Jonas Fröberg är dramatiker, som under hösten sätter upp pjäsen ”Den osynliga stats­kuppen” för Teater Spira om styrningen i Göteborgs stad. Här är en länk till en kort intervju i senaste Tidningen Vision, no 3 2019.

Vision: Är pjäsen verklighetsbaserad?
Jonas: År 2008 blev jag ombedd av stadsdirektören i Göteborg att spegla hur staden lever upp till sin egen värdegrund. Det jag upptäckte gör vi nu en pjäs av, så ja, den är dokumentär.

Vision: Vad upptäckte du?
Jonas: Att mellanchefer är duktiga på att utöva men inte förstår konsekvenserna av New Public Management, NPM, ett kontrollsystem som alla kommuner omfattas av. Det leder till byråkratisering, avprofessionalisering och utrensning av andra värden än ekonomiska.

Vision: Varför en pjäs?
Jonas: Vi vill berätta om vad vi har upplevt. För oss är det en sorgebearbetning.

Vision: Vilka ska se pjäsen?
Jonas: Kommunala mellanchefer, så att de kan förhålla sig till NPM, reflektera över systemet och återta sin handlingskraft.

Leave a Comment

Leave a Comment