Seminarieserie med ABF Göteborg och Folkteatern

Tillsammans med ABF Göteborg och Folkteatern presenterar Teater Spira en seminarieserie om ungdomars demokratiska delaktighet, medbestämmande och makt i skolan, i boendet och i staden. Vad är skoltrötthet? Hur gå från exkludering, marginalisering och utsatthet till organisering? Hur göra sin röst hörd? I direkt anslutning efter pjäsen F for Life av Ariana Gecaj och Jonas Fröberg.

Hur inspirera skoltrötta ungdomar?
Varför blir ungdomarna skoltrötta? Vad säger forskningen och vad säger ungdomarna själva? Hur kan lärare arbeta för att stötta skoltrötta ungdomar? Vilka samhällskonsekvenser ger avhopp från skolan?

Martin Hugo lektor Pedagogik
Anna Liljeström projektledare på Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning
ungdomspanel ledd av Camara Christina Lundestad Joof, The Danish Centre for Arts & Interculture

Samtalsledare: Sewilius Berg

Torsdag 5 februari 2015, ca kl 19.30 efter pjäs
Vita scenen Folkteatern, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

——————————————————————————

Teatern som en väg till reellt inflytande i skolan

Hur kan den professionella teatern vara ett redskap för ungdomar att få reellt inflytande? Skollagen är tydlig: ungdomar har stor rätt till medbestämmande och insyn i skolan, men skolans organisering tillåter sällan detta i praktiken. Skolan och samhället riskerar också att marginalisera socialt utsatta ungdomar, vilket leder till att de får ännu svårare att göra sin röst hörd. Kan teatern vara vägbrytaren?

Frida Röhl konstnärlig ledare Folkteatern
Camara Christina Lundestad Joof The Danish Centre for Arts & Interculture
Jonas Fröberg Teater Spira

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke

Torsdag 11 februari 2015, ca kl 19.30 efter pjäs
Vita scenen Folkteatern, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

——————————————————————————

Hur ser ungdomars möjlighet till makt ut?

Vilka faktorer exkluderar ungdomar från att vara delaktiga i beslut om skolan och om staden? Vilka sociala och kulturella normer om kön, klass, etnicitet och språk konstrueras och produceras redan i skolan för att bevara rådande normer? Hur ser möjligheter som öppnar dörrarna för ungdomar ut?

Ove Sernhede professor socialt arbete
Osa Lundberg fil. dr. pedagogiskt arbete

Samtalsledare: Siri Reuterstrand journalist

Torsdag 12 februari 2015, ca kl 19.30 efter pjäs
Vita scenen Folkteatern, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

Fri entré till samtalet, för biljetter till pjäsen se www.folkteatern.se.
I samarbete med Teater Spira och Folkteatern.

Leave a Comment

Leave a Comment