Vi ska inte skriva nån jävla bok!


– texter från verkstadsindustrin 2006-2010

2006 kom författaren och skådespelaren Jonas Fröberg till Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve på Hisingen för att jobba med montörerna en dag i veckan. Uppskattat? En av montörerna reser sig upp, slår näven i bordet och ryter:

”Vi ska inte skriva nån jävla bok!”

När det äntligen fanns texter att läsa upp, slår Volvochefen näven i bordet och ryter:

”Nej för faan! Det här kan vi inte stödja! Det är alldeles för farligt!”

Vad är det som är så farligt i de här texterna? De handlar om montörernas upplevelse av finanskris, industrikris och uppsägningar. Men ännu mer om leda, vanmakt, glädje, längtan? Om att vara underst på Volvo. Att erövra sin egen röst, sin makt över språket. Sin frihet!

”Vi kan de här projekten från ledningen. De skickar hit en konsult som ska göra oss effektivare. Så att produktiviteten ökar. Betyder fler lastbilar per dag men med samma personal. Stressigare tempo. Mer ont i ryggen. Eller samma antal bilar men färre personal. Du kommer hit. Skådespelare. Så blir vi kreativare. Lite gladare. Lite nöjdare. Samarbetar bättre. Lite effektivare. Vilket betyder: vi bygger lika mycket bil. Men de kan kicka några av oss.”

Magnus Östman, en av montörerna, turnerar runt och gör läsningar ur boken och skrivarworkshops tillsammans med Jonas Fröberg. Publiken vittnar om att boken är mycket relevant även 2014.

Redaktörer:
Jonas Fröberg
Magnus Östman
Oskar Broberg

ISBN:
9789185767885

Utgivningsår:
2011

Sidantal:
120

Leave a Comment

Leave a Comment