Bokrelease och föredrag på Skolforum i Stockholm 27 oktober

Efter en teater- och skrivprocess med ungdomar som började 2006 på Burgården i Göteborg har Jonas tillsammans med fem f.d. skoltrötta ungdomar och en forskare i pedagogik, Martin Hugo, skrivit kursboken Att inspirera skoltrötta (Studentlitteratur) för lärare och skolpolitiker om hur man kan arbeta med skoltrötta ungdomar.

Resultatet av det här arbetet har stöd av både forskningen och från ungdomarna själva och slutsatsen är att läraren måste vara engagerad och spännande! Men viktigast kanske är att de bryr sig om ungdomarna på riktigt. Skoltrötta ungdomar är vana att vara kassa och att vuxna sviker. Då gäller andra regler än vad man lär sig på Lärarhögskolan. Man måste våga lämna läroplanen och lärarrollen lite för att vinna förtroende. Man måste vara en äkta, engagerad och spännande människa! Frågan blir då: kan man träna på det?

På Skolforum i Stockholm den 27 oktober kl. 11.00 kommer författaren och studenten Ariana Gecaj föreläsa från egna erfarenheter om vad som fungerar och vad som inte fungerar i skolan.

Läs mer på Invitepeople.com.

Leave a Comment

Leave a Comment