Den Osynliga Statskuppen

”Den Osynliga Statskuppen” är en 90 minuter lång dokumentär (inklusive publiksamtal efteråt) i sceniskt format, om New Public Management och avregleringar i Sverige idag – tänk SJ, Apoteket, pensionerna, det fria kolvalet och nyckeltalsstyrd upphandling av offentlig konst.

Var? När? Hur?
Premiär 1 oktober kl. 18.30
Vi spelar alla tisdagar i oktober och november på Konstepidemin, kl. 18.30–20
(inklusive publiksamtal efteråt)
Plats: Övre våningen, Rosa Huset – alla föreställningar förutom sista:
Tillgänglighetsanpassad föreställning i Hus 10, 26 november kl. 18.30 – 20
(handikappanpassad entré och WC)
Kom i tid, vi låser dörren till Rosa Huset när föreställningen börjar!
Endast 10 platser. Föranmälan på teaterspira@gmail.com. Då får ni swish-numret i er
bekräftelse. Swisha för att bekräfta bokningen.
Biljettpris 260kr
Yrkesverksamma konstnärer; studenter, arbetslösa, pensionärer:  100 kr
Regi: Robert Bolin. Manus och på scen: Robert Bolin och Jonas Fröberg
Rådgivare: docent Jens Stilhoff Sörensen, historiker och statsvetare
Produceras med stöd av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen

Mer om föreställningen
NPM och avregleringspolitik bär på en ideologi.
NPM beskrivs som ett sätt att hålla ordning på offentliga finanser. Vem vill inte det? Avregleringar och privatiseringar beskriv som ett sätt att
effektivisera statens verksamheter. Vem vill inte det?
Teater Spira har samlat berättelser från människor vi mött och arbetat med i våra konstprojekt (teater- och bokprojekt) på Volvo, i vården och skolan och på Stadsledningskontoret i Göteborg. Vi har hört liknande berättelser från kollegor inom scen- och bildkonst. De har skrivit eller berättat för oss om en logik som krockar med kärnverksamheten: ungdomarnas behov i skolan, läkarnas bedömning av vad patienterna behöver. Ett administrativt perspektiv med fokus på mätning av utvalda nyckeltal verkar ha högre status än själva verksamheten i sig – Viktigare än patienterna, ungdomarna, eller konsten i sig.

Hur började det?
2006 gjorde Jonas Fröberg en föreställning och en bok tillsammans med Volvomontörer. 2007 – 2014 turnerade en Volvomontör och Jonas till olika
scener och arbetsplatser, i regi av Robert Bolin, och samlade in fler berättelser från industriarbetare. Detta projekt visade oss på Managements
totala dominans inom näringslivet idag: ”Rätt skruv ska möta rätt mutter vid rätt tidpunkt” genom nyckeltal och mätningsfokus. Döm av vår förvåning
när samma styrsystem används inte bara på muttrar och skruvar, utan även på skolelever och patienter!

Vad har NPM för påverkan på offentlig förvaltning?
Som vi ser i vårt arbete i skolan: Krockarna blir plågsamma när statistiken om ungdomarna blir viktigare än hur det egentligen går för dem. Det är
alltid de svagaste som drabbas: ”störningarna” som kräver mer resurser eller blir besvärliga för lärare och rektorer. Och lärare som protesterar, drabbas. I vården, i skolan och på Volvo världarna leder byråkratistyrningen till en tystnadens kultur: självcensur och censur: Berätta inte för någon hur ni mår eller vad som händer här!

NPM och avregleringspolitiken är inte neutrala
Historikern och statsvetaren Jens Stilhoff Sörensen har gjort flera uppmärksammade dokumentärer om New Public Management åt Sveriges Radio P1. Han har uppmärksammat oss på att avregleringar och NPM är två sidor av samma mynt. Och de är inte bara ett sätt att hantera styrningen av det offentliga. De bär på en ideologi:

Ideologin presenteras som nödvändig budgetkontroll och styrning – Vem vill inte ha ordning på sina finanser? – som är svår att ifrågasätta:
En osynlig statskupp.

Hur ser föreställningen ut?
Robert Bolin och Jonas Fröberg spelar i Jonas ateljé i Rosa Huset på Konstepidemin, varje tisdag i oktober och november. Sista tisdagen i november är spelplatsen flyttad till en lokal med handikappanpassad entré och WC.

Det är en intim och site specific föreställning. Vi bjuder in till vår konstprocess och våra resonemang, också genom valet av en vardaglig
spelplats.

Intervju i tidningen Vision.

Den Osynliga Statskuppen på Konstepidemins hemsida.

Leave a Comment

Leave a Comment